fbpx

ARBEIDSGENOT

VAN WIEG TOT GRAF

Erkenning aan hom wat AFRIKAANS vir ons toeganklik, leesbaar en amptelik gemaak het. “Om ons één eie taal tot nut te gebruik is groter kuns as om sewe vreemdes by te leer.”

ARBEIDSGENOT Oudtshoorn is die werkswinkel waar Afrikaans gevorm is en waar “Die Stem van Suid-Afrika” uit die hart en pen van C.J. Langenhoven verrys het.

“VAN WIEG TOT GRAF” MET C.J. LANGENHOVEN
( SAGMOEDIGE NEELSIE )

1873 – 2003

‘n Lewe van toewyding om die erkenning van Afrikaans – sy “Pêrel van grote waarde”

1873 – 12 Augustus : Cornelis Jakob Langenhoven gebore Hoekoe – Ladismith

1895 : Behaal BA-graad aan die Universiteit van Stellenbosch

1897 : Trou met Magdalena Maria Hugo (Vroutjie) op Ladismith

1898 : Woodbine ( Tans Arbeidsgenot ) gebou

1900 : Blink uit as puik wetsgeleerde in watersake

1901 : Langenhoven word as prokureur toegelaat Engela – hul enigste kind – gebore

1903 : Langenhoven trek na Arbeidsgenot (vanaf Hoopstraat)

1905 – 1932 : Langenhoven vestig hom as produktiewe Afrikaanse skrywer – Die Volkskrywer Redakteur : “Het Zuid Westen” Sarah Goldblatt as redaksionele assistant aangestel

1914 : Word Lid van die Provinsiale Raad Provinsiale Raad aanvaar Afrikaans as onderrigmedium in skole tot Standerd 4

1918 : Die Stem van Suid-Afrika sien die lig

1920 : Word Lid van die Volksraad

1921 : Word Senator

1925 : Afrikaans word as Parlementstaal erken

1926 : Dig die Vlaglied

1931 : Ontvang ‘n ere-doktorsgraad van die Universiteit van Stellenbosch

1932 – 15 Julie : C.J. Langenhoven oorlede

1950 : Magdalena Maria (Vroutjie) oorlede Bemaak die huis en die inhoud aan die “Afrikaner Volk” van Suid-Afrika

1955 : Arbeidsgenot vir die publiek oopgestel

1973 : Herdenking van ‘n 100 jaar van die mens C.J. Langenhoven

1989 : Arbeidsgenot gerestoureer Arbeidsgenot 2000 – projek van stapel gestuur

1999 : Die huis word in ‘n lewende museum omskep

2003 – 30 Maart : Stoflike oorskotte word op Arbeidsgenot herbegrawe

2003 – 15 Julie : Onthulling van grafte as monument

MET BESOEK AAN ARBEIDSGENOT

Beleef die steeds lewende verhaal van ons taal, met die besoek aan die volgende:

  • Arbeidsgenot - CJ Langenhoven Huis Neelsie en Vroutjie se grafte
  • Langenhoven se Sonhorlosie
  • Herrie die Olifant
  • Vroutjie se tuin
  • Gedenktuin
  • Neelsie se Werkplekkie
  • Hoor Neelsie self praat

KONTAK BESONDERHEDE

Jan van Riebeeckweg 217
Vanaf Baron van Reedestraat draai af na die swaaibrug en by die volgende stop, draai regs – derde huis op linkerhand.

Tel/Faks: +27 44 272 2968/+27 44 272 2121
Sel: +27 83 460 4122
Epos: eureka.b@mweb.co.za
Webtuiste: www.cjlangenhoven.co.za

BESOEKTYE

Dae : Maandag tot Vrydag (Saterdae op versoek)
Tye : 09:30 – 13:00 en 14:00 – 17:00

Source: Arbeidsgenot