fbpx

BEHEER VAN VELDBRANDE

Basiese Vereistes

Maak doeltreffende voorbrande rondom u eiendom.
Deur dit te doen sal u u eiendom beskerm en verhoed dat brande versprei na u bure se eiendom.

Stel altyd u bure in kennis wanneer u beplan om ‘n voorbrand te maak.
(Let op na die vereistes in die Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande)

Gemeenskapiike voorbrande moet gesamentlik gedoen word.
Dit sal verseker dat verantwoordelikhede gelykop gedeel word in geval van ‘n krisis.

Voorbrande moet gemaak word onder gunstige weersomstandighede. (Tydsberekening is kritiek.)
Neem weervoorspeilings, waarskuwings en brandgevaarindikators in ag wanneer daar beplan word om voorbrande te maak. Die maak van voorbrande gedurende die nag behels ‘n laer risiko aangesien die omstandighede dan dikwels meer stabiel is. Raadpleeg ‘n kundige indien enigsins moontlik.

Voorbrande moet in die “regte” seisoen gemaak word.
Slaan ag op enige tydperke wanneer brande verbode mag wees, sowel as enige ander brand waarskuwings wat toepaslik mag wees oral in die land.

Moet nooit ‘n vuur in die buitelug aansteek, tensy u seker is dat u dit kan beheer nie.
Moet vuur nooit onderskat nie – en maak altyd seker dat u voidoende hulpbronne het soos personeel, water en brandbestrydingtoerusting.

Verseker dat u en u personeel bekwaam is in brandbestryding.

Wees pro-aktief. Tref alle moontlike voorsorgmaatreels ten einde te verseker dat brande nie versprei na aangrensende eiendom nie. Dit sal u beskerm teen siviele eise en kriminele aanspreeklikheid ingevolge die nuwe wetgewing wat tans van krag is.

Moet nooit ‘n brand agter- of onbewaak laat voordat dit heeltemal geblus is nie. Onverwagse winde kan dikwels veroorsaak dat brande weer opvlam. ‘n Deeglike “opruimingsoperasie” is dus nodig om ongewenste brande te voorkom.

Source: Die Veldbrandbulletin – Augustus 2002